Søk

Meny

Du er her:

KS FOU

Krafttak for å spre innovative løsninger

Norske kommuner er i dag relativt lite opptatt av å spre erfaringer om innovative anskaffelser. Det er imidlertid et uforløst potensial. Et krafttak trengs. Dette fremgår av en fersk rapport, der Nasjonalt program for leverandørutvikling får god attest for sine bidrag til å spre innovative løsninger.
18.04.2016

Menon og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra KS gjennomført FOU-prosjektet «Spredning av innovative offentlige anskaffelser i norske kommuner».

Funnene viser at kommunene per i dag har et relativt beskjedent fokus på spredning av innovative anskaffelser (IOA). Men, heter det i rapporten, det er et betydelig uforløst potensial for økt effekt av innovative anskaffelser. Virkemidlet er å tilrettelegge for økt systematikk og spredning av IOA på tvers av norske kommuner.

Kontinuerlig kompetanseheving
Spredningsarbeidet knyttet til IOA skjer i all hovedsak i form av en nettverksbasert fremgangsmåte kommunene imellom. Innovasjon handler i stor grad handler om læring og kunnskapsutvikling.  For å kunne opprettholde og videreutvikle et godt offentlig og kommunalt tjenestetilbud er det sentralt å sørge for at arbeidet med innovasjon ikke flyttes for langt unna den daglige praksisen i utformingen og produksjonen av offentlige tjenester.

Menon og NIFU slår til lyd for å supplere nettverksbasert spredning og organisasjonsspesifikk kompetanseheving med mer formalisert og koordinert innsats.

Et eksempel er bl.a. Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Programmet synes, påpekes det i rapporten, å være svært vellykket og har høstet stor anerkjennelse blant både kommuner (innkjøpere) og bedrifter (leverandører).

For å møte utfordringene har leverandørutviklingsprogrammet nå bl.a. satt i gang konseptet «nasjonale innovasjonsløft», i praksis nasjonale møteplasser. Med utgangspunkt i planlagte og fremtidige anskaffelser kan nasjonale og regionale møteplassene tilrettelegge for samarbeid, spredning og læring aktørene imellom.

Fire tiltak
Fire tiltak foreslås for å styrke effekten av innovative anskaffelser:

1. Å styrke kompetanse og absorbsjonsevne internt i kommunene.

2. Formalisere og profesjonalisere nettverksbasert spredning.

3. Tilrettelegge for koordinerte anskaffelser av innovasjon mellom flere kommuner.

4. Etablere felles søkbar database for systematisk og kontinuerlig deling av IOA på tvers av kommuner.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart