Søk

Meny

Du er her:

Minikonferanse 2015

Inspirerer til innovative anskaffelser

En serie nasjonale møteplasser skal nå etableres. Der skal erfaringer og lærdommer fra 40 pilotprosjekter med innovative anskaffelser spres i årene framover. En rekke «ambassadører» fra disse prosjektene sto fram på en konferanse i Oslo nylig med entydig budskap: Dette lønner seg, sett i gang selv!
18.03.2015

Denne «minikonferansen» om innovative anskaffelser samlet nærmere 150 påmeldte. Flere hadde ønsket å være med, men plassen tillot ikke det. Ingen tvil om at innovasjon og innovative anskaffelser har vind i seilene. Et trettitalls kommuner var representert på konferansen, likeså et snes statlige virksomheter. De var der for å la seg inspirere og for å lære.

Konferansen markerte starten på neste epoke for Nasjonalt program for leverandørutvikling. De første fem årene gjaldt det å få fram pilotprosjekter – de gode historiene. I de neste fem årene er det spredning av kunnskap, læring og etablering av nettverk som gjelder. Programmet skal nå være til støtte og hjelp for dem som sette i gang selv, en «krykke» som det ble sagt i konferansen. Formålet er å sette i gang prosesser for å få fart på bruken av innovasjon og innovative anskaffelser. Det skal bli en permanent og systematisk aktivitet.

«Ambassadører» for innovative anskaffelser
Representanter for flere av de 40 pilotprosjektene fra første femårsperiode sto fram på konferansen. De bar vitnesbyrd om at det var kommet så vel økonomiske som andre typer gevinster ut av innsatsen. Kommunene Oslo, Bærum og Stavanger fortalte om erfaringer og lærdommer fra sine prosjekter, flere kommunale foretak likeså. Felles var gode tilbakemeldinger fra så vel leverandører som egne etater.

Stavanger kommune hadde f.eks. fått krav om effektivisering, energisparing og enhetsstyring av de tekniske anleggene ved sine kommunale bygg. Anskaffelser i pakt med det tradisjonelle vaktmester–systemet ville beløpe seg til nær 40 millioner. Kontrakten — etter en innovativ anskaffelse — på innføring av en teknologiske løsning med sentral driftsentral 1,5 millioner.

Også Omsorgsbygg KF i Oslo hadde fått krav om energieffektivisering. På konferansen listet foretakets representant opp gevinster så langt fra gjennomføring av den innovativ anskaffelsen de da satte i gang: Bedre kunnskap om markedet, bedre og smartere innkjøp og stimulans til innovasjon. Oslo kommune som bl.a. har hatt et prisbelønt prosjekt, Kampen Omsorg+, har lagt opp strategi, økonomireglement og lederkontrakter slik at virksomhetslederne er nødt til å interessere seg aktivt for innovative anskaffelser.

Ikke bare for de store …
Det er ikke bare store virksomheter blant pilotprosjektene. En lang rekke mindre har også gjennomført liknende prosjekter de siste fem år. Leverandørene har vist at de er godt fornøyde med å bli tatt med på råd før konkurransegrunnlag utformes. Og i offentlig sektor fører gjerne bruk av innovative løsninger til nødvendig endring av arbeidsformer, og således bidrar til en forventet omstilling.

Metoden til bruk ved en innovativ anskaffelse inneholder noen viktige milepæler: Først en grundig og forankret behovsbeskrivelse hos brukerne, deretter dialog med markedet og utforming av funksjonskrav i konkurransegrunnlaget. Det er ikke løsningen som skal beskrives, men behovet. Så skal markedet inspireres til å finne morgendagenes løsning.

Bak Nasjonalt program for leverandørutvikling står Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), NHO og KS. Disse var også arrangør av konferansen. På våren 2016 kommer det nytt anskaffelsesregelverk på plass her i Norge med langt bedre grunnlag enn dagens for å drive innovative anskaffelser.

Presentasjonene fra konferansen:

Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av dette? v/Marit Holter-Sørensen, Difi
Fra behov til gevinstrealisering v/ Ernst Olsen, Stavanger kommune
Hva er innovative anskaffelser? v/Beatrice Hennyng, Omsorgsbygg
Hvordan implementere innovative anskaffelser i egen virksomhet? v/Heidi Rygg, Bærum kommune
Eksempel på ledelsesforankring v/Kjetil Østgård, Oslo kommune
Eksempel på behovsjobbing v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Eksempler på dialogprosesser v/Tore Fredriksen, Undervisningsbygg
Innovasjon ved offentlige anskaffelser - europeisk trender og norske utfordringer v/Vasileios Tsanidis, EU kommisjonen

Ønsker du nyhetsbrev fra EU kommisjonen for å holde deg oppdatert på programmer og annen informasjon - legg inn din e-mailadresse via denne linken.

 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart