Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Innovative anskaffelser med «grønn profil»

BTV regionen

Innovative anskaffelser med «grønn profil»

Cecilie Møller Endresen
Tenk fremtidsrettede, miljøvennlige løsninger! Det er dette budskapet representanter for offentlige myndigheter flagger når prosjektleder Cecilie Møller Endresen møter dem. Regn med at det nystartede Leverandørutviklingsprosjektet i BTV-regionen kommer til å legge til rette for innovative anskaffelser med «grønn profil»!
19.05.2016

1. mai i år gikk startskuddet for dette regionale leverandørutviklingsprosjektet, der BTV står for henholdsvis Buskerud, Telemark og Vestfold. Av de tre fylkeskommunene i regionen er allerede Buskerud medeier i prosjektet, mens de to andre fylkeskommunene er i prosess i samme retning.  Også det regionale KS er invitert med som samarbeidspartner, der Nasjonalt program for leverandørutvikling allerede er med.

Mye av tiden til Endresen går i denne tiden med til forankring og avklaring av forventninger og rammer, i første rekke overfor fylkeskommunene.

I gang med prosjekter
– Målsettingen er å løfte enkelte av de regionale aktivitetene til å bli nasjonale eksempler, sier hun. Vi er åpne for forslag og innspill, og er allerede i gang med noen prosjekter. I Telemark skal det være dialogkonferanse 14. juni, en konferanse som nå er kunngjort på doffin. Det er på mange måter en testpilot i form av å invitere til en innovativ anskaffelse med formål å skaffe et helhetlig, digitalt ledelsesverktøy for fylkeskommunen.

Når det gjelder Buskerud fylkeskommune, er byggingen av det nye sykehuset Vestre Viken sentralt. Det er et åtte milliarders–prosjekt, og Endresen er ivrig etter å kunne drøfte innovasjonsprosjekter med prosjektledelsen når lokalisering blir endelig vedtatt en gang i juni.

Med Vestfold sikter man seg inn mot bl.a. velferdsteknologi, men har også en dialog med Tønsberg kommune om en mulig innovativ anskaffelse av en førerløs ferge.

Handlingsplan
– Før sommeren regner vi dessuten med å være godt i gang med å utforme en handlingsplan. Den skal rette seg inn mot erfaringsoverføring på tvers av fylkesgrensene, slik at læring effektivt kan spres mellom alle aktørene. Det er snakk om samhandling, og vi har in mente det faktum at mange av leverandørene i regionen leverer til det offentlige i alle de tre fylkene. Dette inviterer til erfaringsutveksling om innovative anskaffelser, sier hun.

Interessen i det regionale, offentlige markedet for å komme i gang med innovative anskaffelser er stor, og Endresen tas godt imot der hun kommer for å spre det gode budskap. - Potensialet er stort, og vi skal bestrebe oss til å legge til rette for de beste anskaffelser. Nye muligheter, nye verktøy og videreutvikling er stikkord som hele regionen ser betydning og nytte av, sier hun, og dermed har Leverandørutviklingsprosjektet BTV staket ut sin kurs.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart