Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Innovativ, nettbasert kontroll med etisk handel

Helse Sør-Øst

Innovativ, nettbasert kontroll med etisk handel

Helse Sør–Øst har tatt et nytt skritt for bedre kontroll med deres leverandører, verden rundt etterleves kravene til etisk handel. Et nytt, nettbasert verktøy er tatt i bruk. Det gir mye enklere oppfølging og oppdatert info. Prosjektet har vært pilot hos Nasjonalt program for leverandørutvikling.
10.06.2015

Helse Sør–Øst har i flere år vært en pådriver for etisk handel. Med globale leverandørkjeder blir løpende kontroll med de enkelte leverandørers etterlevelse av f.eks. ILOs kjernekonvensjoner mer enn krevende. Behovet var et verktøy som kunne følge opp flere leverandører mer rasjonelt og lette innrapporteringen fra leverandørene.

Mot slutten av 2011 ble helseforetaket kontaktet av Factlines AS. De var alt i gang med å utvikle et verktøy som syntes egnet, og et OFU–prosjekt ble etablert. Tre leverandører ble plukket ut som «prøvekaniner», og i februar 2015 forelå en prototyp av verktøyet. Innovasjon Norge kom med finansiering.

Prosjektet var samtidig en såkalt pilot i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dette var i et annet stadium i en innovasjonsprosess enn hva programmet vanligvis befatter seg med. Imidlertid begynner 80 prosent av innovasjonsprosjektene knyttet til det offentlige slik. Programmets interesse var å utvikle en metode for før–kommersiell anskaffelse der anskaffelsen er begynt hos leverandøren.

- Vi kan nå effektivisere og profesjonalisere arbeidet med etisk handel ytterligere. Oppdatert informasjon om hele leverandørkjeden er nødvendig for å få til en skikkelig oppfølging av etisk retningslinjer. Regneark og e-post blir utilstrekkelig etter hvert, sier Grete Solli, spesialrådgiver for miljø og samfunnsansvar i Helse Sør-Øst RHF.

konstaterer daglig leder i Factlines AS, Siri Engesæth.Løsningen er en digital og lite ressurskrevende løsning for kontroll av leverandører og leverandørkjeder. Interesserte innkjøpere tegner abonnement på løsningen på nett, og fyller inn og oppdaterer nødvendig informasjon om seg selv. Tilsvarende gjør leverandører. Informasjonen som gis, deles ikke med andre med mindre informasjonseieren gir tillatelse til det. Factlines AS er ekspert på sikker kommunikasjon på nett.

– På denne måten kan oppdragsgivere løpende hente informasjon om hvordan leverandørenes ivaretar de sosiale kravene som er stilt. Gis det feilaktige opplysninger og det blir oppdaget under en inspeksjon i marken, vet leverandørene at faren for å miste kontrakt er overhengende. Det er basert på tillit, konstaterer daglig leder i Factlines AS, Siri Engesæth.

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart