Søk

Meny

Du er her:

F5 IT

Innovativ anskaffelse skapte vekstrakett

Bedriften F5 IT
Fra 17 til 60 ansatte på tre år. En innovativ anskaffelse fra Stavanger kommune startet rakettveksten hos IT-bedriften F5 IT i Stavanger. Næringsutvikling er en viktig faktor når Leverandørutviklingsprogrammet fasiliterer en slik prosess.
03.05.2016

Resultatet har blitt at teknologi for å hente informasjon fra oljebrønner nå brukes til smarte hus og byer.

Fram til 2013 hadde F5 IT nesten all omsetning fra oljesektoren. De hadde vurdert å få flere bein å stå på. Da utlyste Stavanger kommune sin anskaffelse.

Det vil si, allerede i 2010 ønsket Stavanger kommune å få en sentral driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring i alle byggene sine. Denne teknologien fantes ikke. De ble forespeilet en kostnad på 40 millioner kroner. Prosjektet ble skrinlagt.

Aldri levert noe lignende
I 2013 ble prosjektet tatt opp igjen, etter at Leverandørutviklingsprogrammet hadde overbevist kommunen om å kjøre en innovativ anskaffelse. Det var den utlysningen F5 IT så.

- Vi hadde aldri levert noe lignende. Men vi hadde jobbet mye med distribuerte løsninger som henter informasjon fra sensorer og systemer, for eksempel informasjon fra oljebrønner via plattform til landbaserte anlegg, og samler informasjonen i en løsning. Så den kunnskapen måtte vi jo kunne bruke på land, sier Trond Furenes som er administrerende direktør i F5 IT.

I stedet for 40 millioner kunne F5 IT levere en løsning til 1,25 millioner. All styring og feilhåndtering i samtlige av Stavanger kommunes bygg skjer nå på en skjerm, kommunens strømregning er ned med 1-2 millioner årlig og samlet netto økonomisk gevinst for Stavanger kommune er beregnet til 9-24 millioner over en 15-års driftsperiode.

Også F5 IT tok gevinst
- Stavanger kommune-kontrakten ga oss produktet «Smart automasjon», og vi tenkte fra starten at dette måtte løse samme problem for andre. Vår filosofi er å utvikle løsninger for den mobile verden, gjøre dem skalerbare og med moderne teknologi som kan endres raskt.

- Sånn skal innovative anskaffelser fungere, sier programleder Per Harbø i Leverandørutviklingsprogrammet. – Dette er næringsutvikling i praksis ettersom de skaper innovasjon, vekst og nye arbeidsplasser hos de private leverandørene samtidig som det offentlige og brukerne får bedre produkter og tjenester, sier han.

- Måten stat og kommune kjøper ting på, bestemmer hvor mye innovasjon vi får her i landet. Hvis de krever at leverandørene skal ha levert tre tilsvarende løsninger før, så får de svært lite innovasjon, sier Furenes bestemt.

Vekst og kundestrøm
Nå strømmer kundene til F5 IT. Sandnes kommune ser på samme løsninger som Stavanger. Det gjør også de som eier private næringseiendommer. F5 IT tar produktene videre. I Stavanger kommune skal eksempelvis vektere kunne bruke mobilen sin og melde inn knuste ruter og skader – fortsatt i det samme systemet.

- Og nå kommer effekten av at systemutviklere jobber sammen med sikkerhetsekspertene, sier Furenes med et smil. Før 2013 gjorde de ikke det i særlig grad.

- I dag er alt for mange systemer vidåpne for angrep utenfra. Det vil ikke se bra ut om hackere tar over styringen av lys og strøm på sykehjem og sykehus, eller sensorer i kraftproduksjon eller industri.  Vi skiller teknisk nett fra administrativt nett for å ivareta sikkerhet og fleksibilitet, sier han.

Tallene peker i hyggelig retning for F5 IT. De har gått fra 17 til 60 ansatte og er i ferd med å ansette enda flere. Omsetningen har gått fra fire millioner i 2011 til et budsjett på 50 millioner i år.

Nye og større lokaler
De vokser i et område hvor hver arbeidsplass er gull verdt. Det merkes på søkerbunkene.

F5 IT har akkurat flyttet til større lokaler. Der har de for egen regning bygd en sentral for døgnbemannet overvåkning av systemer og sensorer. Der kan de se NÅR noen prøver å bryte seg inn i systemet til et kraftverk eller et sykehjem. Snart åpner de distriktskontor i Oslo. Og de har allerede 28 ansatte i et datterselskap i Romania.

De er stadig på hugget. Sammen med den tekniske totalentreprenøren Apply TB har F5 IT etablert selskapet Nordic Smart Buildings AS. Der går de løs på industribygg med høye strømregninger og dårlig inneklima. Den første kontrakten kom rett etter jul. Dette bygget har allerede fått bedre luftkvalitet og den årlige strømregningen blir flere hundre tusen kroner lavere.

Smarte byer er det neste
«Smarte byer» er det neste. Og «Smarte skip». Akkurat nå er de i Bergen for å energieffektivisere et skip.

- Om fem år er vi enda mer internasjonale, vi har flere folk som jobber permanent på kontorer i andre land. Det er også risikoreduksjon i det, sier Trond Furenes, og sikter til den dramatiske konjunkturendringen i Stavangerregionen.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart