Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Innovasjonsløft for offentlige anskaffelser

Statsbudsjettet 2016

Innovasjonsløft for offentlige anskaffelser

PØLangeland
Programmet gleder seg over at regjeringen nå bidrar til et innovasjonsløft med en bevilgning på 10 mill.
08.10.2015

NHO er initiativtager og har hatt prosjektlederansvar for programmet siden det ble startet i 2010. Programmet er et samarbeid mellom NHO, KS og DIFI og flere offentlige virksomheter, etater og kommuner.   

Fem års drift av programmet har vist at det går an å gjøre offentlige anskaffelser mer innovative, gjennom dialog og ved å stimulere til bedre prosesser mellom innkjøper og tilbyder, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO.

En av suksesskriteriene har vært å utnytte den tidlige fasen før anbudsrundene på en mer formålstjenlig måte. Slik kan man legge bedre til rette for nye og bedre løsninger for klima, helse og omsorg og når det gjelder IKT-løsninger. Ambisjonen er at innovative offentlige anskaffelser skal ha befestet seg som et strategisk og operativt virkemiddel i moderniserings- og innovasjonsarbeidet i Norge.

At regjeringen nå legger inn over 10 millioner i statsbudsjettet til dette arbeidet er både en anerkjennelse av det arbeidet som allerede er gjort, samt et løft til for videre utvikling av programmet.

Nå kan vi styrke og øke tempoet i innovasjonsarbeidet, og bidra offensivt inn i enda flere offentlige anbudsprosesser. Det gir bedre løsninger for samfunnet og innovasjon for både offentlig sektor og næringsliv, sier en oppmuntret programleder Per Harbø.  

Om forslaget i statsbudsjettet:

https://www.regjeringen.no/contentassets/10bcb67222d447bbbbac981182da1a29/no/pdfs/prp201520160001nfddddpdfs.pdf (s. 63 + s. 74)

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart