Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Innovasjon for bærekraftige bygg i det offentlige

Det grønne skiftet

Innovasjon for bærekraftige bygg i det offentlige

Innovasjon Norge har gjennom 15 år jobbet for økt og innovativ bruk av tre. Kontinuerlig utvikling av treets anvendelsesområder utgjør et viktig steg mot det grønne skiftet, og bidrar til å gi norsk næringsliv nye bein å stå på i en bioøkonomisk fremtid.
04.10.2015

Prosjektet "Tre og Samferdsel" har vært et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Arbeidet tas nå videre gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling, rettet mot bærekraftige bygg i det offentlige.

Bærekraftige bygg - hva er det?

«Et bygg med gode klima- og miljøprestasjoner i hele livsløpet»

Lokalisering - transport, transportbehov
Beliggenhet - arealeffektivitet, tilgjengelighet og arkitektur
Funksjonalitet - anvendelse
Byggløsning / Materialbruk - klima- og miljøvennlig
Isolasjon - miljøvennlig
Energi - effektive løsninger
Ventilasjon - «passivhus» + 
Vedlikehold  Lcc - materialer, metode, varighet
Byggetid - industrielt og gjentagende
Ombygging / endring / levetid - effektive løsninger
Rivefasen / gjenvinning - fremtidig anvendelse og avhending

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart