Søk

Meny

Du er her:

Telemark fylkeskommune

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy
Telemark fylkeskommune har ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring.
19.05.2016

Målsettingen er å anskaffe en løsning for å gjennomføre arbeidsprosessene på en mest mulig rasjonell måte og gi oppdatert informasjon om

  1. Internkontroll og kvalitetsutvikling

  2. Personalledelse

  3. Mål- og resultatstyring

Målsettingen er også at verktøyet skal bidra til å rasjonalisere arbeidet med  

  1. Styringsdokumenter

  2. Analyser

  3. Brukerundersøkelser

Les mer om anskaffelsen og invitasjonen til dialogkonferanse 14. juni i Oslo. 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart