Søk

Meny

Du er her:

Trondheim kommune

Gevinster med e-lås et innovasjonsløft

7. april møtes 12 kommuner i Trondheim til en workshop for å utveksle erfaringer og gevinster ved bruk av e-lås i kommunal helse og omsorgstjeneste. Det er anbefalt fra det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet at kommuner satser på dette.
21.03.2016

 I workshopen skal det etableres felles kunnskapsbasis og avdekke utviklingsbehov i dagens e-lås-løsninger slik at markedet kan utfordres. Ved at flere kommuner møter markedet sammen og samtidig, gir det større insentiv til leverandører, nye som eksisterende, til å utvikle bedre løsninger. Det antas at det vil bli en utviklingsfase med interesserte leverandører. Sintef IKT fasiliterer workshopen og Leverandørutviklingsprogrammet bistår gjennom konseptet Nasjonale innovasjonsløft.

Program for workshop

Les også: Gevinstrealiseringsrapport Nasjonalt velferdsteknologiprogram

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart