Søk

Meny

Du er her:

NHOs anskaffelseskonferanse 2015

FULLTEGNET

Anskaffelser som strategisk verktøy i moderniseringsarbeidet. Program 20. mai kl. 09.30 - 16.00 Næringslivets hus.
14.04.2015

08.30 - 09.30 Kaffe og registrering

09.30 - 10.10 Åpningssesjon

Velkommen ved Kristin Skogen Lund, Adm.dir i NHO og Lars Jacob Hiim, Statssekretær i NFD

10.10 - 11.45 Regelverksløftet

• Næringslivet en nødvendig partner for gode offentlige anskaffelser! ved Dag Strømsnes, Avd. dir. i Difi

• Nytt regelverk for offentlige anskaffelser ved Liv Lunde, Seniorrådgiver i NFD

• Konsekvenser ved endringer av anskaffelsesprosedyrer ved Gunnar Wessel Thommassen, Direktør i PWC

• Paneldebatt: Hvordan sikre et moderne anskaffelsesregelverk for fremtiden? ved Else May Botten - AP, Helge Andre Njåstad - FRP, Gunnar Gundersen - H, Debattleder Kåre Verpe, NHO

11.45 -12.30 Lunsj

12.30 -13.40 Seriøsitetsløftet

• I Oslo må leverandørene ta samfunnsansvar ved Eirik Lae Solberg, Finansbyråd i Oslo kommune

• Seriøse leverandører - en selvfølge? ved Jon Sandnes, Adm.dir. i BNL

• Samfunnsansvar – fra ord til handling? ved Kristian Botten Pedersen, Storkundeansvarlig i Klubben AS, og Atle Engelsen, Info & CSR manager i Friele

• Dokumentasjon for seriøsitet – nytt felles europeisk egenerklæringsskjema ved Andre Hoddevik, Seksjonsleder i Difi

13.40 - 14.00 Kaffepause

14.00 - 16.00 Innovasjonsløftet

• Anskaffelser som strategisk verktøy i moderniserings- og innovasjonsarbeidet ved Paul Chaffey, Statssekretær i KMD

Effekter og gevinster ved innovasjon gjennom anskaffelser

• Hvilken betydning har smartere innkjøp hatt for brukere, kunder og leverandører? Ved Aud Kvalbein, Byråd for eldre i Oslo kommune og Flemming Hegerstrøm, Adm. dir. i Hospital IT

• Hvilken effekt kan økt fokus på innovasjon gjennom anskaffelser ha for Norge? ved Erland Skogli, Partner i Menon

• Vannbransjen står foran milliardinvesteringer over hele landet. Tradisjon eller innovasjon? ved Toril Hofshagen, Direktør i Norsk Vann og Bård Haug, Daglig leder i Vannklyngen

Hvilke hindre møter vi i dag, hva må løses og hva gjøres?

• Hvilke barrierer må overvinnes hvis offentlige anskaffelser skal befeste seg som et strategisk “verktøy”? ved Erland Skogli, Partner i Menon

• Hva gjøres i Norge i dag og hvor får man bistand? ved Tore André Sines, Prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling

• Innovativt partnerskap – nye muligheter (tbc.)

16.00 Slutt

Påmelding                    Last ned invitasjon og program

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart