Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Full fokus på innovasjon i offentlige anskaffelser

Stortingets næringskomité

Full fokus på innovasjon i offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling
Næringskomiteen har behandlet lov om offentlig anskaffelser, der løfter de frem programmet som et viktig virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser.
03.06.2016

Komiteen peker på hvor viktig det er at offentlig og privat sektor kjenner til mulighetene og handlingsrommet i regelverket. Gjennom gode eksempler synliggjør programmet effekter og gevinster av tidlig dialog med markedet og fortsetter å gjennomføre innovative anskaffelsesprosesser med offentlige innkjøpere i hele Norge.

- Innen 2019 skal innovative offentlige anskaffelser ha befestet seg som et strategisk og operativt virkemiddel i moderniserings- og innovasjonsarbeidet i Norge, sier programleder Per Harbø. Med det mener han at minst 50 toneangivende offentlige virksomheter har tatt dette verktøyet i bruk i sitt strategiske og operative arbeid med å fornye sin sektor. Samtidig utvikler næringslivet nye løsninger og nye markeder som fremmer konkurranseevnen i nye næringssegmenter.

I innstillingen fra Næringskomiteen står det: «Komiteen har merket seg at Nasjonalt program for leverandørutvikling er et viktig virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Programmet har også en pådriverrolle for å modernisere stat/kommune og utvikle næringslivet. Samarbeidet mellom NHO, KS og Difi gir positive effekter, og komiteen merket seg at det under den åpne høringen i komiteen ble vist til flere gode eksempler på dette. Komiteen ser det som viktig å videreføre denne satsingen.»

Les hele innstillingen her

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart