Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Fristende å levere innovativ info for togreisende

Jernbaneverket

Fristende å levere innovativ info for togreisende

Jernbaneverket inviterer til innovasjon for å gi togreisende best mulig informasjon. For å treffe blink i markedet er leverandørdialog i gang. Den har skapt bred internasjonal interesse. Jernbane–Europa er nemlig et raskt voksende marked for slike anskaffelser. Det frister nok leverandørene.
21.05.2015

Jernbaneverkets kommende anskaffelse gjelder ny rammeavtale for leveranse av kundeinformasjonselementer. Nylig møtte Jernbaneverket leverandørene til dialogkonferanse og en–til–en–møter i forbindelse med denne anskaffelsen. 23 leverandører fra inn– og utland kom til konferansen. 15 av disse ønsket en–til–en–møter.

– Jernbaneverket fikk gjennom denne dialogrunden konstatert at vår kunnskap om aktuelle teknologi i markedet var på høyden, sier Hanne E. Berger, som er kontraktsrådgiver i forsyningsstaben.

Stigende interesse ute i Europa
– Forrige gang en lignende konkurranse ble gjennomført – for seks år siden, deltok bare noen få leverandører. Veksten i interessen skyldes trolig at det nå er en jevnt stigende interesse for tidsmessige informasjonssystemer for de togreisende over hele Europa, forteller forsyningsdirektør Per Melby i Jernbaneverket.

Med andre ord: Store markeder i utsikt for leverandørene som hevder seg i den norske konkurransen. Av de 23 leverandørene som hadde meldt seg på til konferansen, var det to tyske, to danske, en fra henholdsvis Finland, Sverige og Latvia og et italiensk/engelsk selskap. Resten var norske eller norske kontorer for internasjonale selskaper.

Konkurransegrunnlaget skal Jernbaneverket etter planen sende ut i uke 26. Innspill fra markedsdialogen, inklusive aktuelt skriftlig innsendt materiale fra leverandørene, er bidrag til utviklingen av konkurransegrunnlaget. Det siktes mot bruk av funksjonskrav.  Markedsdialogen er et samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Suksesskriterium
Nøyaktig og relevant distribusjon av informasjon er en av Jernbaneverkets nøkkelfaktorer for suksess. Etter hvert som kravene fra de togreisende til god og oppdatert informasjon er økt, har Jernbaneverket tatt i bruk stadig mer avansert teknologi for å dekke behovet. Ambisjonene er høye. Jernbaneverket skal gi kundene informasjon på stasjonsområdene, det vil si tilkomst til stasjon, innendørs publikumsområder og på plattform.

I tillegg har Jernbaneverket nylig overtatt ansvaret for 27 godsterminaler knyttet til jernbanesporene. Også disse skal ha moderne informasjonssystemer, ikke minst som et tiltak for å effektivisere arbeidet på terminalene.

Smarte løsninger
Norge er et utfordrende land å drive jernbane i. Lange avstander, mye vær, svært variert topografi etc. Når Jernbaneverket hinter mot dynamiske informasjonstavler på alle sine 339 togstasjoner for passasjerer, møter man de samme utfordringene. Noen stasjoner har begrenset samband, men også de skal være en del av de nye systemene. På ønskelisten står smarte løsninger som ikke låser seg til gårsdagens måte å informere på og som har åpning for oppdatering og for utvidelse av funksjonalitet.

Et gjennomgående krav er enkle signaler og god lesbarhet uansett vær– og føreforhold. Oppetiden for informasjonssystemene skal ligge tett oppunder 100 prosent, ifølge Jernbaneverkets ambisjoner. Så langt råd er, jakter man standardiserte løsninger, og miljøhensyn veier tungt hos Jernbaneverket. Kravet til universell utforming skal også gjelde. 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart