Søk

Meny

Du er her:

Vestlandsnettverket

Fornøyde deltakere i innkjøpsnettverk

Vestlandsnettverket besøkte bl.a Europaparlamentet i Brussel. Foto: Stig Bang-Andersen
Innovative anskaffelser får økende oppmerksomhet blant kommunene, og stadig flere ser potensialet for økte gevinster ved innovasjon. Ikke minst har de mange pilotene i regi Nasjonalt program for leverandørutvikling vakt interesse.
09.02.2016

Etterspørselen møtes ved å etablere regionale læringsnettverk, i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet som drives av KS, NHO og DIFI.

Pilotnettverk for innovasjon gjennom anskaffelser med deltagere fra Larvik, Stavanger, Kristiansand og Kåfjord kommuner ble initiert tidlig i 2015.

Basert på erfaringer og kunnskap herfra har gjennon våren 2015 og fram til januar 2016 kommunene Bergen, Gjesdal, Voss, Askøy, Lindås og Hordaland fylkeskommune deltatt i et nettverk hvor en har sett på muligheter for innovasjon gjennom anskaffelser. Målet med nettverket har ikke bare vært å gi deltagerne verdifull kompetanse, med også å bidra til å videreutvikle den tilgjengelige metodikken.

Nettverket forsøkte også å finne svar på noen sentrale spørsmål:

  • Kan vi nok om behovet som ligger til grunn for forestående innkjøp? 
  • Etterspør vi de riktige og mest kostnadseffektive løsningene for våre behov? 
  • Er vi oppdatert på hva markedet er i stand til å levere? 
  • Utnytter innovasjonspotensialet i arbeidet med å skape de beste løsningene? 
  • Kjenner vi handlingsrommet for innovasjon?

Offentlige innkjøp kan bidra til innovative løsninger. Det handler om å gjennomføre anskaffelser med god behovsvurdering, brukerinvolvering og dialog med markedet, åpne opp for nye løsninger ved funksjonsspesifikasjoner i konkurransen og aktiv kontraktsoppfølging. Difis sider om innovative offentlige anskaffelser gir en trinnvis fremstilling av denne prosessen.

KS Region Vest-Norge tok initiativet til oppstart av vestlandsnettverket som hadde tre samlinger i Bergen, og en avsluttende samling i Brussel bl.a for å sette anskaffelser og innovasjon i relasjon med EUs anskaffelsesdirektiver og ESAs håndhevelse av disse.

Tema som nettverket var gjennom var behovskartlegging i forkant av utforming av kravspesifikasjonen, identifisere utfordringer og muligheter, gevinstrealisering, forankringsarbeid gjennom strategi og i egen organisasjon, dialogmøter og -konferanser. Konkrete eksempler fra Stavanger kommunes erfaring med bruk av verktøyene i planleggingen av Lervig sykehjem, og KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon ble vist. Det ble også arrangert befaring til omsorgsteknologilaboratoriet til Høgskolen i Bergen hvor deltakerne fikk forelesning om innovasjon og teknologiutviklingen, samt barriærer for innovative anskaffelser.

Tilbakemeldingen fra deltakerne var udelt positive. Bl.a har det vært etterlengtet med et eget treffpunkt/arena hvor kommunale/fylkeskommunale problemstillinger kan drøftes, og en kan trekke på hverandres erfaring. Deltakelsen har bidratt til at en har tatt i bruk verktøy fra leverandørutviklingsprogrammet som en ellers ikke ville ha vist om. Det har også opplevdes som nyttig å søke støtte/råd fra prosjektlederen i leverandørutviklingsprogrammet.

Det arbeides nå med hvordan en kan følge opp initiativ og eksempler som har blitt avdekket.

Et konkret ønske var å etablere en digital arena for idé- og erfaringsutveksling, som nå er opprettet via Facebook-platformen.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart