Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Evaluering læringsnettverk innovative anskaffelser

Nord-Trøndelag

Evaluering læringsnettverk innovative anskaffelser

Prosjektleder Hilde Sætertrø. Foto Joakim Enger
Torsdag 2. juni presenteres resultater av evaluering av læringsnettverk i innovative offentlige anskaffelser, gjennomført med 11 kommuner i Nord-Trøndelag. Nettverket hadde sin siste samling i januar, og har resultert i en felles anskaffelsesprosess av velferdsteknologi for 5 av de deltakende kommunene.
26.05.2016

Det regionale leverandørutviklingsprogrammet i Trøndelag inviterer næringsliv og offentlig sektor til lunsjmøte på Steinkjer 2. juni med tilhørende diskusjon på hvordan strategisk forankring av innovative offentlige anskaffelser hos kommuner og fylkeskommunen kan bidra til næringsutvikling og bedre offentlige tjenester.

Invitasjon til lunsjmøte

- Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, skapes best sammen og samtidig; næringsliv og offentlige oppdragsgivere

Offentlig sektor etterspør varer og tjenester for anslagsvis 50 mrd pr år i Trøndelag. Dette representerer et stort marked for mange bransjer. For at så mange bedrifter som mulig skal få muligheten til å komme i posisjon, og ta del i anskaffelser som kan gi både omsetning og økt konkurransekraft, er det viktig at offentlige virksomheter tilrettelegger anskaffelsesprosessene på en slik måte. Det kan de gjøre ved å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser.

Kom og hør hvordan! Og hvordan din bedrift kan øke sjansene for salg til det offentlige

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, skapes best sammen og samtidig, med næringslivet og med flere kommuner samtidig

Program

  • Offentlige anskaffelser som arena for næringsutvikling. Eksempler fra eget distrikt, Trøndelag og landet for øvrig. Historien om bedriftsklyngen på Innherred som posisjonerer seg ifht Jernbaneverkets elektrifisering av Trønder- og Meråker-banen.

  • Presentasjon av resultater fra evaluering av læringsnettverk i innovative offentlige anskaffelser med 11 kommuner i Nord-Trøndelag.

  • Hvordan kan kommunene bli bedre til å dele kompetanse på innovative offentlige anskaffelser, og dele innovasjoner skapt gjennom anskaffelser?

    Med utgangspunkt i KS-rapport om Spredning av innovative løsninger og innovative offentlige anskaffelser i norske kommuner

  • Diskusjon rundt forankring av innovative offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel for bedre offentlig tjenesteyting og til næringsutvikling

  • Informasjon om Leverandørutviklingsprogrammets aktiviteter framover og mulighet for deltakelse  

Nord-Trøndelag fylkeskommune er partner i Regionalt program for leverandørutvikling, som er etablert for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser, både hos offentlige oppdragsgiver og i næringslivet.

Medvirkende:

Bodil Vekseth – daglig leder Steinkjer Næringsselskap

Marit Moe – daglig leder KS Nord-Trøndelag

Torunn Austheim – rådmann Steinkjer kommune

Brit Eli Nordal og Marit Strugstad – Steinkjer kommune

Roald Lysø – forsker TFoU

Hilde Sætertrø – prosjektleder Regionalt program for leverandørutvikling

 

Velkommen!

Tid: torsdag 2. juni kl 13.00 – 16.00. Starter med lunsj kl 12 og møtet starter kl 13 (Gratis)
Sted: Quality Hotel Grand, Steinkjer

Påmelding snarest og senest 31. mai til: hilde.satertro@nho.no

Målgrupper: Privat næringsliv/bedrifter, kommuner og fylkeskommunen

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart