Søk

Meny

Du er her:

Avinor

En drøm om vi lykkes

Når Avinor nå setter i gang en innovativ anskaffelse for å skaffe seg førerløst vintervedlikehold på sine 46 flyplasser, er lederforankringen 100 pst.: – Det er en drøm, ja, det ville være råflott om vi fikk dette til, sa divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor da deres dialogkonferanse tok til nylig.
05.03.2015

For tiden er Avinor i dialog med markedet for å sjekke ut om kunnskapen er langt nok kommet til å kunne etterspørre slike kjøretøy. 25– 30 representanter fra et dusin interesserte leverandører fra Norge og Sverige møtte på konferansen. Fjernstyring, kjøretøy og automasjon er noen stikkord for de fremmøttes kompetanse. I tillegg var også forskningen representert, ikke minst SINTEF.

Avinor jakter kostnader, og ønsker seg mer effektivt vintervedlikehold. At teknologien for førerløse kjøretøy så vel finnes som benyttes i dag, er vel kjent. Den spesielle utfordringen på en flyplass er imidlertid at det ikke bare er en og en bil som er i gang med vedlikehold samtidig – det er ofte flere enheter i formasjon. På den annen side er det et lukket område.

Innovativ anskaffelse

For å få en løsning som tilfredsstiller Avinors krav, legges det opp til en innovativ anskaffelse. Deltakerne på konferansen fikk utdelt et case som de skal svare beskrivende på. De som sender inn svar får «en–til–en»–møte med Avinor, som lover solid vern om mulige forretningshemmeligheter. Kanskje kan det vise seg at partnerskap mellom flere leverandører oppstår underveis i prosessen. Leverandører som ikke var til stede på konferansen, kan også levere inn besvarelse på case–utfordringen.

Med utgangspunkt i markedskunnskapen, skal Avinor ut på sommeren gjøre sitt valg av veien videre. Blir det en anskaffelse, hentes inspirasjon til konkurransegrunnlaget fra den markedskunnskapen. En plan– og designkonkurranse kan bli aktuelt. Uansett er det nok funksjonskrav, ikke detaljerte tekniske krav, som vil bli stillet. Konkurransen kan komme tidlig på høsten i år.

Ut av konkurransen kan det komme en løsning som så kan bli pilottestet på en eller flere flyplasser. Til denne utviklingsutfordringen kan det vanke støtte fra Innovasjon Norge i form en OFU–kontrakt (Offentlig forsknings– og utviklingskontrakt). Dersom uttestingen ender tilfredsstillende for Avinor, kommer eventuelt tiden for å invitere til en vanlig anbudskonkurranse for kjøp av slike kjøretøy.

Strategisk virkemiddel

Innkjøpssjef Gunn–Sølvi Arveschoug i Avinor legger vekt på at Nasjonalt program for leverandørutvikling er med som kompetansemiljø og tilrettelegger i forbindelse med anskaffelsen. Det er metoden som dette programmet har utviklet, som Avinor nå benytter. Arveschoug har stor tro på bruk av denne typen anskaffelser: – Innovative anskaffelser bør befeste seg som en strategisk virkemiddel for å modernisere det offentlige, samtidig som næringslivet innoverer, sier hun.

Et sentralt poeng på dialogkonferansen var om Avinor skal ta skrittet fullt ut og sikte seg inn på førerløse maskiner med en gag. Alternativet kan være å satse på førerassisterte kjøretøy som et steg på veien mot førerløshet. Det vil si førerløse kjøretøy der en sjåfør er med og har mulighet for å gripe inn hvis den selvgående enheten gjør en feil. I de tilfeller der en landingsbane skal brøytes på den ene siden av banen, mens fly letter og lander på den andre siden, kan en slik feil bli skjebnesvanger. Og sikkerhet står ytterst sentralt for Avinor i valg av løsning.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart