Søk

Meny

Du er her:

Sluttkonferanse Innobuild

Effekter og gevinster

Innobuild sluttkonferanse
Når behov møter løsninger oppnår man et samspill som gir store gevinster og organisatoriske endringer.
09.10.2015

Hvorfor delta?

Nå har Falun med sin spisskompetanse på bærekraftige bygg og Lyngdal med spisskompetanse på velferdsteknologi arbeidet sammen i 3 år for felles anskaffelser.

Resultatet er at disse to kommunene nå er helt i teten i Norden på utvikling og gjennomføring av funksjonsprogram sett fra et virksomhetsperspektiv. De har oppnådd både bedre og billigere løsninger.

Målgruppen for konferansen er: Ledere og fagpersoner i offentlige virksomheter innen bygg, helse og innkjøp. Departementer, statlige virksomheter, virkemiddelapparatet og leverandører.

Kom og lær om:

• metoden for innovative offentlige anskaffelser

• hvordan bruke markedskunnskapen i en anskaffelse

• bærekraftige bygg

• effektiv drift

• det siste innen velferdsteknologi

• organisatoriske endringer som et resultat av anskaffelsene

• gevinstrealisering

• omvisning i Innobuild prosjektet

Invitasjon, program og påmelding:

Norsk invitasjon

Svensk inivtasjon

Engelsk invitasjon

InnoBuild er et treårig EU støttet prosjekt med mål om å forbedre offentlige anskaffelser. I prosjektet skal to kommuner gjøre avtale om bygging av fremtidens omsorgsboliger. Dette gjøres ved bruk av det norske leverandørutviklingsprogrammets metode for innovative offentlige anskaffelser. Fokus områdene er bærekraftig materiale, velferdsteknologi, byggetid og kostnad.

Se www.innobuild.eu for mer informasjon.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart