Søk

Meny

Du er her:

Oslo kommune

Drømmeoppgave for leverandører

Eli Grimsby, direktør i KID
En drømmeoppgave for enhver innovativ leverandør til det offentlige: Ikke bare levere produktet, men også forme oppdragsgiverens organisasjon rundt produktet. Det er Oslos ferske kommunale foretak, Kultur og Idrettsbygg Oslo KF (KID), som nå inviterer til gjennomgripende innovasjon ved en anskaffelse.
10.11.2015

KID er ikke på langt nær ferdig med å bygge sin egen organisasjon. 1. juli i år ble de stiftet. Nå har foretaket innledet prosessen mot anskaffelse av et system for sentral driftsovervåking med tilhørende tjenester. Da er de åpne for innspill om styring, anlegg, organisering osv. Gjennomføring av en dialogkonferanse nylig var første del i en prosessen. Her møtte et trettitalls representanter for nær tjue leverandører.

Neste steg er skriftlige tilbakemeldinger fra leverandørene – ikke nødvendigvis bare dem som møtte på konferansen. Fristen for innlevering er 24. november. Rett over på nyåret er det anledning for de leverandørene som har levert innspill og som ønsker det, å ha en–til en–møte med KID. Selve anskaffelsen er planlagt senere på våren 2016.

Vi er interessert i å samarbeide med andre – kjøpe ekstern kompetanse – for å finne de optimale løsningene. (Eli Grimsby)

Signalbygg

KID forvalter en rekke idrettsbygg av ulikt slag – badeanlegg, kunstisbaner, idrettshaller, skøytestadion og isflater. Blant byggene er signalanleggene Holmenkollen nasjonalanlegg og Bislett stadion. Noen kulturanlegg er også i porteføljen, blant disse Vigelandsmuseet. Nye bygg skal reises, og noen av disse var opprinnelig planlagt for OL i Oslo 2022. KID har også ansvaret for nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek.

I de eksisterende byggene er det ingen gode systemer for helhetlig styring og kontroll av bygningsmassen. De tekniske anleggene er i liten grad integrerte og er gjerne gamle og utdaterte. Styringssystemene på nyere anlegg er av bedre standard, men i stor grad anskaffet enkeltvis uten behov for sentrale og enhetlige systemer. Og så skal nye bygg planlegges og prosjekteres.

Ingen energiovervåking i dag

Det er systemer i bruk i dag som er 40 år gamle, og på dialogkonferansen kom det fram at det bare i Holmenkollen–anlegget er hele 64 tekniske rom. Anleggene er levert av ulike leverandører, og for enkelte anleggs vedkommende er systemene kompliserte. Det er ingen energiovervåkning på noen av anleggene i dag, men det er i høyeste grad ønskelig.

Nå ønsker KID seg ett system, som også er så enkelt at ulike brukere av anlegget kan betjene det. Effektiv drift, energisparing og miljøhensyn er sentrale målsettinger. Forutsigbare vedlikeholds– og energikostnader likeså. Blant andre krav er mest mulig oppetid på anleggene, og bedre sikkerhet, inneklima og arbeidsforhold.

Høye ambisjoner

Eli Grimsby, direktør i KID, la på dialogkonferansen vekt på at de hadde spektakulære bygg og høye ambisjoner. Samtidig poengterte hun at de måtte være gjerrige på hver krone for å få sine prosjekter gjennom. Vi er, sa hun, interessert i å samarbeide med andre – kjøpe ekstern kompetanse – for å finne de optimale løsningene.

I prosessen samarbeider KID med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet har tidligere også lagt til rette for prosesser i forbindelse med anskaffelse av slike sentrale driftsanlegg. Flere av leverandørene på KIDs konferanse hadde vært tilstede på lignende konferanser tidligere.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) skal gjennomføre en anskaffelse av et system for sentral driftsovervåking (SD-anlegg) med tilhørende tjenester. Les om anskaffelsen her

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart