Søk

Meny

Du er her:

Trondheim kommune

Dialog om nytt dataverktøy

tv. Frank Baklid, Digitaliseringssjef i Drammen kommune, Trond Arne Johansen, og Mariann Stephansen, rådgivere i Kristiansand kommune og Vidar Andreassen fra Innovasjon Norge
Seks kommuner, åtte leverandører, ett problem: Hvordan lage et bedre og mer brukertilpasset oppvekstadministrativt IKT-system?
17.03.2016

Trondheim kommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling er verter og initiativtakere. Stavanger, Drammen, Oppdal, Klæbu og Kristiansand kommuner er på dialogkonferanse med næringslivet for å delta, lære og dele kunnskap både om prosessen og om et framtidig nytt dataverktøy.

Det handler om barnehage, SFO, skole og spesialpedagogikk og dialogen med hjemmet. Brev i posten, beskjeder i hylla, samtale, e-post eller telefon. Systemene er mange, både utenfor dataverdenen og innenfor.

-Vi ønsker å skape muligheter sammen. Målet for dagen er å starte arbeidet med en framtidsretta og fleksibel løsning for administrasjon av skole-, SFO og barnehagetilbud, sier John Richard Hanssen fra Trondheim kommune.

500 milliarder kroner

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for nesten 500 milliarder kroner. –Hva om vi kunne brukt noe av disse summene til innovasjon? Det vil være svært viktig for utviklingen av næringslivet, sier Vidar Andreassen fra Innovasjon Norge. Han er på konferansen for å fortelle om muligheten for å tegne en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU).

-Vi skal stimulere til satsing på innovative produkter. Men i tillegg må det være et markedspotensial slik at en kan levere produktet om og om igjen. Slik vil vi bidra til økt næringsutvikling sier han.

Tenk nytt!

Hilde Sætertrø fra Leverandørutviklingsprogrammet peker på mulighetsrommet i forkant av et anbud. –Nå kan dere leverandører stille spørsmål, skaffe dere innsikt og  kna på løsninger og utfordringer. Regelverket er ikke til hinder for det. Effekten blir størst når vi samler flere i samme prosess, sammen og samtidig. Det kaller vi nasjonale innovasjonsløft, sier hun.

Brukeren i sentrum

Men så til datasystemet eller det oppvekstadministrative IKT-systemet. Hva skal være det helt revolusjonerende nye?

Fremtidsbildet i Trondheim kommune er et oppvekstadministrativt systemet som navet innen oppvekst i kommunen. Kongstanken er å bygge tjenester med barnet i sentrum. Og gjøre det så brukervennlig at det kan brukes av alle uten opplæring.

Innbyggerne er like

-Det er kjempespennende med barnet og dermed innbyggerne i sentrum. En digitalisering med endret fokus. Det kommer til å smerte litt, for vi ansatte kan fort tenke for snevert. Digitaliseringssjef i Drammen kommune Frank Baklid tar ordet. Han er begeistret:  - For meg så er dette et paradigmeskifte. Vi går fra et tankesett der IT-system og leverandører styrer hvilke offentlige tjenester vi tilbyr, til innbyggeren som den viktigste brukeren av våre systemer. Jeg tror vi stadig ser flere prosjekt av denne typen. Forhåpentlig klarer vi som kommuner å samle oss også. Det er ikke forskjell på innbyggerne i Fredrikstad, Drammen eller Trondheim.  Skal vi lykkes, må vi ha med oss leverandørene. Vi må spille på samme lag og de må i større grad lytte, sier han.

Møtes og deler informasjon

-For oss har det stor verdi å få et tidlig innblikk i tankene, planene og behovene til kunden. Dette er en relativt ny måte å kjøre prosesser på. Ordene kommer fra produktsjef Vidar Arntzen fra Visma. - Det tenkes helt riktig når kommunene vil sette brukeren i sentrum. All programutvikling er brukersentrert – det finnes ikke noe alternativ, sier han.

Allerede i gang

Trond Arne Johansen, og Mariann Stephansen, er begge rådgivere i Kristiansand kommune. De jobber med et nytt oppvekstadministrativt system i sørlandskommunen.

-Vi hadde fått en enklere prosess om vi hadde startet med en dialogkonferanse med leverandørene, forteller de.

-Vi skal møte borgerne og borgerne skal møte oss. Vi er en servicebedrift og vi skal serve våre håpefulle og deres foresatte. Vi vil møte folket der folket er. For å fange alle MÅ systemet være intuitivt og meget lett å bruke. Har du et sykt barn, må du kunne trykke på knappen "sykt barn", sier han.

En milepæl for Leverandørutviklingsprogrammet

 -Vi har kjørt konseptet Nasjonale møteplasser innen velferdsteknologi i 2015, vi kaller konseptet nå for Nasjonale innovasjonsløft. Dette er en metodikk vi skal utvikle videre i år og årene som kommer. Programmet har tre satsingsområder; helse, miljø/bærekraft/klimaløsninger og IKT. Det spesielle nå er at vi har klart å samle flere kommuner rundt en IKT-anskaffelse, forklarer Sætertrø.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart