Søk

Meny

Du er her:

Hospital IT

Dialog gir business

Å delta på tilrettelagte dialogarenaer før anbudskonkurranser settes i gang, gir grunnlag for business for oss. Det sier adm. dir. Flemming Hegerstrøm i gründerbedriften Hospital IT. Slik dialog gir også oppdragsgivere bedre innsikt og et større mulighetsrom – en vinn–vinn–situasjon. Han snakker av erfaring!
02.08.2015

Hospital IT har levert pasientrettet teknologi til helsevesenet i drøyt ti år. Mest kjent er kanskje selskapets leveranser til det prisbelønte prosjektet Kampen Omsorg+ i Oslo kommune. Leveransen besto av velferdsteknologi i 93 leiligheter koblet opp mot husvertfunksjon, kjøkken og aktivitetssenter.

Anskaffelsen var også et pilotprosjekt i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling, som NHO drifter. Den såkalte «smarte metoden» ble lagt til grunn i anskaffelsen. Det innebærer dialog mellom oppdragsgiver og marked i forkant av konkurransen.

Dersom anskaffelsen til dette prosjektet hadde fulgt vanlig anbudsprosess, hadde det på langt nær fremstått som i dag. Her er det en dramatisk forskjell, sier adm. dir. i Hospital IT, Flemming Hegerstrøm.

Får mulighetsrom

Gjennom dialogen forut for konkurransen får kunden et mulighetsrom – han kan finne løsninger som i utgangspunktet ikke lå i dagen. Slikt er avgjørende for en god konkurranse, ikke minst dersom det offentlige skal fornyes, sier Hegerstrøm.

I dialogfasen bygges også broer på tvers av faggrenser. Det muliggjør nye løsninger når flere samarbeider med utgangspunkt i å bidra med hva de kan best. På spørsmål om deltakelse i dialogaktivitetene har kostet mer enn det smaker, svarer Hegerstrøm kategorisk nei:

– Vi var spente da vi deltok første gang, men er godt fornøyd selv om deltakelsen krevet både tid og ressurser. Vi er glade for at vi fikk muligheten, og har fått langt mer igjen enn dette har kostet oss. Deltakelse på slike dialogarenaer er svært viktig for business.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er en spesiell utfordring mellom marked og kunde. Begge har sitt «stammespråk» som ikke er like lett tilgjengelig for andre. Dialogfasen gir ypperlige muligheter til å utvikle denne kommunikasjonen til begge parters beste.

– Kommunikasjonsøvelsen har vist seg nyttig senere. Vi har trengt ned i hva det egentlig er vi leverer – dypest sett, og har forsøkt å formidle det til potensielle kunder, understreker Hegerstrøm. I tillegg har de bedre forstått hva kunden egentlig var på jakt etter.

At de vant Oslo–konkurransen har vært nyttig for dem. Det har skaffet dem gode referanser. Bedriften er løftet opp og frem, den kan i praktisk hverdag vise hva den kan levere. Nylig kapret de en kontrakt hos enda en offentlig kunde, Sandefjord kommune. Plattformen er den samme som for Kampen Omsorg+, men det siste innen teknologi er tilført. Hegerstrøm tror velferdsteknologi–markedet vil utvikle seg raskt. Det er allerede blitt mye mer modent bare på få år.

Innovasjon og risiko

– Mange sier ofte at det er risiko forbundet med å satse på innovasjon. Ja, det er risiko ved å velge foreldet teknologi: Å bygge fremtiden på gårsdagens teknologi kan bli en dyr affære etter hvert. Det er rett og slett risikabelt å la være å ta i bruk innovative løsninger, poengterer adm. dir. i Hospital IT, Flemming Hegerstrøm.

Flemming Hegerstrøm
Administrerende direktør

E-post: flemming@hospitality.no
Mobil: 47 924 39 526

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart