Søk

Meny

Du er her:

Suksess for leverandør

Caverion vokser på innovativ anskaffelse

Roar Andersen, Caverion
En innovativ anskaffelse fasilitert av programmet har ført Caverions klimatak inn i Oslo- og Bergens-skolen. Selskapet får en teknologiboost.
10.03.2016

I 2014 gjennomførte Oslo og Bergen kommuner en konkurranse for å få bedre inneklima på skolene. Caverion var en av vinnerne av innovasjonskonkurransen. Nå installerer de et nytt klimaanlegg på Trosterud skole – rom for rom – mens skolen er i full drift.

Normal drift uten skolebrakker

Målet med pilotprosjektet på Trosterud er å utvikle et system som skal forbedre det eksisterende ventilasjonsanlegget på skolen.

Denne type prosjekter blir vanligvis omfattende og kostbare, fordi skolen må stenges helt. Elevene må flytte til andre bygg, som gjerne er brakker, mens rehabiliteringen pågår. 

Men dette prosjektet pågår mens skolen har normal drift og alle elever er til stede.

Endelig fokus på inneklima i skolene

Roar Andersen, direktør for forretningsutvikling i Caverion roser Undervisningsbygg for den innovative anskaffelsen.

«Forsking har gang på gang bevist det Caverion har sagt i mange år, at et godt innemiljø sikrer høyere produktivitet, og gir færre helseplager. Vi har mange års erfaring i å sikre et optimalt innemiljø, og er glade for at det endelig er fokus på å forbedre inneklimaet i skolene», sier Andersen.

Teknologiboost

Den felles, innovative anskaffelsen for Bergen og Oslo kommuner har allerede gitt gevinst. Caverion har fått en teknologi-boost.

«Vi ønsker å være i front på teknologiutvikling og det er svært nyttig for oss å teste ut hvordan man utvikler et inneklimaanlegg mens skolen er i full drift», sier Roar Andersen.

Totalteknisk løsning

Andersen synes at det er fornuftig at det offentlige bruker innovative anskaffelser for å finne de beste, helhetlige løsningene.

«De offentlige innkjøperne må stille krav til leverandørene at de tenker helhet og de beste løsningene. Offentlige innkjøp lander ofte på det billigste tilbudet, kvalitet blir ikke godt nok ivaretatt», mener Andersen.

Bedrifter i posisjon

Caverion er medlem i Nelfo. Fagsjef Vigdis Sværen understreker at det er mye lettere å finne de beste løsningene i en dialogpreget anskaffelse.

«Der får bedriftene anledning til å påvirke kravene som stilles i anskaffelsen, både når det gjelder løsning, gjennomføringsevne og kompetanse. Kunden får løst sine behov på en god måte, og bedrifter som er innovative og fremtidsrettet kan komme i posisjon. Dette er avgjørende for innovasjon og utvikling av nye løsninger», sier Vigdis Sværen

KlimaTak™

Byggets ”tekniske motorvei”- en totalløsning som sikrer et optimalt inneklima og samler alle tekniske løsninger i et bygg på ett sted, både ventilasjon, elektrokabler og IKT, samt sprinkleranlegg samlet på ett sted i taket.

Installert på 350 bygg i Norge, og dekker ca. 2 millioner kvadratmeter i private og offentlige bygg

Utviklet i 1997 av Caverion og senere kontinuerlig utviklet og forbedret.

Integrerer flere tekniske disipliner og danner derfor et tverrfaglig og helhetlig konsept

Er energibesparende, trekkfri og har nærmest lydløs ventilasjon og kjøling uten bruk av isvann ute i etasjene. Dette sikrer at det aldri blir kondens eller vannlekkasjer fra kjøleanlegget. KlimaTak har enkel regulering av luftmengde og temperatur, som kan fjernstyres over internett.

Enkel flytting og fjerning av vegger og omdisponering av arealbruk mellom cellekontor og landskap. Kan brukes i nye bygg og i renovasjonsprosjekter

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart