Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Byggnettverket i Trøndelag lærer om tidlig dialog for mer miljøvennlige bygg

Læringsnettverk for bærekraftige bygg 

Byggnettverket i Trøndelag lærer om tidlig dialog for mer miljøvennlige bygg

Gruppearbeid på samlingen
Leverandørutviklingsprogrammet, Trebyen Trondheim og Tredriver´n har for tredje gang invitert kommuner i Trøndelag til nettverkssamling. Fokusområdet denne gang var på hvordan vi kan utnytte mulighetene for tidlig dialog med markedet, og hvilken nytte dialogen har i anskaffelser av bærekraftige bygg. 
19.01.2017

Prosjektleder Hilde Sætertrø i Nasjonalt program for leverandørutvikling er godt fornøyd med kontinuerlig deltakelse fra 11 kommuner som er en fordel og gir mest mulig utbytte i egne prosjekter for kommunene.  Hovedmålsettingen er å lære metodikk for innovative anskaffelser i byggeprosjekter og benytte den til å bygge mer miljøvennlig bygg. Dette kan endre planleggings-prosessene og gjøre at fokus på behov blir tydeligere. Å få mer kompetanse på miljøløsninger er også viktig, og hvordan de kan implementeres i egne byggprosjekter. 

Erfaringer fra dialog med markedet, fra Røros og Vikna kommuner

Kommunene Røros og Vikna delte sine erfaringer med å gå i tidlig dialog med markedet i forkant av anskaffelse av rådgivere og arkitekter til sine byggeprosjekter innen helse og omsorg. 

Bred involvering internt av ansatte og brukere er viktig i en innovativ prosess, og bidrar til et godt bilde av behovet. Behovet skal igjen formidles på en god måte til potensielle leverandører, her mot rådgivere og arkitekter, som på den måten kan gi innspill på hvordan oppgaven (byggeprosjektet) kan løses. Vikna har opplevd god effekt av tidlig dialog gjennom at for-prosjektet ble gjennomført på en mer effektiv måte hvor arkitekt jobbet tett på kommunen og utarbeidet skissen til bygget sammen med ansatte og brukere. Røros er midt i gjennomføringen av sin dialog nå og er så langt fornøyd med den interessen de har fått. Samtidig opplever de ulik kompetanse blant leverandørene på tidlig dialog.  

Kan vi beregne klimafotavtrykk og miljøpåvirkning i offentlige bygg?

Christian Solli fra Asplan Viak snakket om klimafotavtrykk fra offentlige virksomheter, hvor bygg og bygganskaffelser er en stor bidragsyter til klimautslipp i mange kommuner. Materialvalg, byggefasen og energibruk i driftsfasen/bruken av byggene, må ivaretas i anskaffelsesprosessen for å bidra til byggets klimaytelse. 

Utslippsfrie byggeplasser

Omsorgsbygg Oslo KF har etterspurt utslippsfrie (CO2-frie) byggeplasser i sine byggeprosjekter. Hvordan gikk de frem, og hva har de oppnådd? Flemming Idsøe, teknisk koordinator i Omsorgsbygg, delte erfaringer og planer fra deres prosjekter innen utslippsfrie byggeplasser og orienterte om den teknologiske utviklingen på området. Det er mulig å etterspørre utslippsfrie byggeplasser, men vi kan fortsatt øke etterspørselen etter dette slik at utviklingen av anleggs- og byggmaskiner går raskere, sier Idsøe. Det finnes for eksempel elektrisk utstyr og – anleggsmaskiner og solcelleanlegg til drift av bygg og byggeplass med utslippsfri energi. Her kommer det stadig mer forskning og utvikling på området. 

 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart