Søk

Meny

Du er her:

Østfold fylkeskommune

Biogass i Østfold

Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing for å bidra til å bygge opp et marked for mer miljøriktig drivstoff i Nedre Glomma.
04.12.2013
Østfold startet allerede for 10 år siden med utprøving av biogassbusser og har fram til sommeren 2013 hatt 6 busser i drift i Fredrikstad.
 
Østfold fylkeskommune har nylig inngått en avtale med Nettbuss Østfold for å drive busstilbudet i kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde frem mot 2020.
 
Avtalen omfatter omlag 100 biogassbusser som vil gi langt lavere utslipp av bl.a. sotpartikler og NOx enn dagens busser. De støyer også vesentlig mindre. Dette vil merkes som en forbedring, særlig i tettbygde strøk og i bygater.
 
I tillegg får man en vesentlig reduksjon i utslippene av klimagasser, i og med at biogass inngår i et naturlig kretsløp med tilnærmet balanse mellom CO2-utslipp og opptak i planter. Biogass erstatter tidligere dieselbusser som er et fossilt brensel og som gir overskudd av klimagasser i atmosfæren og følgelig økt drivhuseffekt.
 
Nye fyllestasjoner for biogass er etablert i forbindelse med bussanleggene sentralt i Fredrikstad og Sarpsborg og være åpne også for andre kjøretøy.
 
Et av hovedmålene i fylkesplanen er at Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.
 
De nye biogassbussene er et viktig bidrag til å nå målet om en halvering av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivået.
 
 
Aktiviteter i prosjektet:
15.05.2012 Dialogkonferanse 
1
6.05.2013:

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart