Søk

Meny

Du er her:

Bærum kommune

Bærums eldre får smart mat

Bærum kommune leverer smart mat hjem til sine eldre
Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelpene løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake? Bærum kommune ba markedet om hjelp gjennom en innovativ anskaffelse og fikk millionbesparelse på kjøpet.
10.08.2016

Bærum kommune ønsket å være i forkant. De ville se hvordan de kunne frigjøre eller omfordele ressurser slik at de ansatte kan jobbe med direkte med brukerne og ikke bruke tiden i dagligvarebutikkene.

Før 2014 hadde hjemmetjenesten en aktiv rolle i handlingen av dagligvarer. Brukere med vedtak om praktisk bistand ble satt i kontakt med hjemmetjenesten. Hjemmehjelpene hjalp brukerne med å skrive handlelister, dro fysisk ut i nærmeste kolonialbutikk og handlet, og brakte dette hjem til brukerne. Videre hjalp hjemmehjelpen brukerne med å sette varene på plass i hjemmet ved behov for dette.

- Vi så at denne ressursbruken ikke kunne fortsette, sier spesialrådgiver Lene G. Sævik som var Bærum kommunes prosjektleder for anskaffelsen. - Vi trenger å ha nok kvalifisert personell til å utføre kjerneoppgavene i pleie- og omsorgstjenestene. Derfor tok vi grep allerede i 2014, sier hun.

I 2014 var ikke markedet for netthandel av dagligvarer like godt utviklet som det er i dag. Løsningene var for dyre og vanskelige.

I juni 2014 arrangerte Bærum kommune en dialogkonferanse. Deretter laget de en funksjonell kravspesifikasjon. Denne ble lyst ut i oktober 2014, og leverandør ble valgt i desember 2014.

Netthandelsbedriften Kolonial.no kom opp med konseptet «Smart mat».

I «Smart mat»-løsningen er nettbutikken Kolonial.no «nærbutikken» for alle brukere med vedtak på handling av dagligvarer i Bærum kommune. Nettbutikken er tilpasset kommunens behov.

- Ved å definere behovene, kan vi få helt nye og bedre løsninger enn vi klarer å forestille oss, sier Heidi Elise Rygg, innkjøpssjef i Bærum kommune.

Nå gjør den enkelte brukeren innkjøpene sine på nettbrett hjemme, gjerne i samarbeid med hjemmehjelp. Brukerne kan også selv gjøre bestillinger, eller pårørende/verge kan gjøre bestillinger på vegne av brukeren. Nettsiden er designet slik at det er enkelt å finne de varene man ønsker, og enkelt å gjennomføre en handel. Det er mulig å lage faste handlelister og ukentlige menyer som ligger inne i systemet.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart