Søk

Meny

Du er her:

Alle nyheter

 • Omsorgsbygg Oslo KF

  Med god hjelp og på rett vei

  Nå har eiendomsgiganten startet sin stegvise vei mot fossilfrie byggeplasser. En enorm satsing, da er det godt å ha Nasjonalt program for leverandørutvikling med på laget. Nylig var Omsorgsbygg klare til å ta imot de første innovative innspillene fra markedet.

 • Trondheim kommune

  Ny oppvekstadministrativ IKT-løsning

  Trondheim kommune har store ambisjoner for oppvekstområdet og fornying av IKT-plattform i årene fremover. Et nytt IKT-system skal dekke store deler av administrasjonen knyttet til barnehage, skole og SFO, samt administrasjon rundt spesialpedagogikk.

 • Omsorgsbygg Oslo KF

  Utslippsreduksjon på byggeplasser

  Omsorgsbygg Oslo kommune planlegger å innføre krav til utslippsreduksjon på sine byggeplasser. Oppvarming av byggeplasser, drift av anleggsmaskiner og transport av materialer til og fra byggeplass går ofte på fossilt brensel og det stilles i dag liten grad krav til disse utslipp.

 • Trøndelag

  Vi deler utfordringen på Technoport

  - Jeg har store forventinger til Technoport i år. Og for de av dere som ikke har vært på Technoport tidligere, så håper jeg dere trør til. Technoport er i første rekke en møteplass med fokus på innovasjon og entreprenørskap, sier Hilde Sætertrø, prosjektleder for Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag.

 • Læringsnettverk i Trøndelag

  Sammen lærer vi mer!

  "Det er nyttig å snakke sammen både på tvers innad i egen kommune, og mellom kommuner. Vi sitter mange på hver vår haug og er opptatt med vårt, nå skal vi bryte ned siloene og jobbe mer på tvers, også med andre kommuner. Vi har jo alle de samme utfordringene," sa deltakerne i læringsnettverket.

 • Trøndelag

  Skal forske på IOA

  En million kroner skal brukes på å forske på gjennomførte innovative offentlige anskaffelser (IOA) i Trøndelag. Målet er at dette skal legge grunnlaget for et enda større forskningsprosjekt i årene som kommer og gi viktig ny kunnskap på området.

 • Vestlandsnettverket

  Fornøyde deltakere i innkjøpsnettverk

  Innovative anskaffelser får økende oppmerksomhet blant kommunene, og stadig flere ser potensialet for økte gevinster ved innovasjon. Ikke minst har de mange pilotene i regi Nasjonalt program for leverandørutvikling vakt interesse.

 • Asker og Bærum

  Viser vei på innkjøp

  Asker og Bærum kommune skal anskaffe velferdsteknologi for økt trygghet i hjemmet. Nå vil 20 andre kommuner dra lærdom av den jobben Asker og Bærum har gjort.

 • Bergen Vann

  Sikrere, raskere og rimeligere rensing

  Leverandørutviklingsprogrammet bidrar til å utvikle en robot som kan rense drikkevannstunneler. Næringsministeren har vært på befaring.

 • Statens vegvesen

  Nasjonal reiseplanlegger

  Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er involvert, og reisene krysser fylkesgrensene.

 • Helse Midt-Norge

  Ny strategi med vekt på anskaffelser

  Helse Midt–Norge RHF har for første gang fått sin egen innovasjonsstrategi. Innovative anskaffelser står sentralt i strategien.

 • Statsbygg og Oslo kommune

  Samspill med dialog

  Statsbygg og Oslo kommune har vært partnere i programmet siden 2010 og har gjennomført flere anskaffelsesprosesser med positive resultater. Nå er samspillet i gang og det inviteres til dialog.

2 | 3 | 4 | 5 | 6
Viser fra 46 til 60 av totalt 321 artikler

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart