Søk

Meny

Du er her:

Alle nyheter

 • Cecilie Møller Endresen

  BTV regionen

  Innovative anskaffelser med «grønn profil»

  Tenk fremtidsrettede, miljøvennlige løsninger! Det er dette budskapet representanter for offentlige myndigheter flagger når prosjektleder Cecilie Møller Endresen møter dem. Regn med at det nystartede Leverandørutviklingsprosjektet i BTV-regionen kommer til å legge til rette for innovative anskaffelser med «grønn profil»!

 • Foto Siv Dolmen

  Workshop

  Markedsdialogen må videreutvikles

  Leverandører av teknologi til helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunene vil komme nærmere sluttbruker for å se hvordan deres teknologi kan dekke behovene. Det betyr at dialogen med markedet før anbudskonkurransen starter, må utvikles videre. Det var blant innspillene som kom ut av en bedrifts–workshop nylig.

 • Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

  Telemark fylkeskommune

  Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

  Telemark fylkeskommune har ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring.

 • Team innovative offentlige anskaffelser

  Team med trøkk

  Et 20-talls ressurspersoner som jobber med innkjøp og innovasjon utgjør «Team innovative anskaffelser». De er en viktig drivkraft for å utvikle metoden og arbeidet videre.

 • Kronikk i Aftenposten

  Milliarder å hente på innovasjon

  Innovative offentlige innkjøp er trolig Norges raskeste innovasjonsmotor. Nå kan vi virkelig sette fart.

 • Gevinstanalyse

  Sparer milliarder på skolebygg

  Norske kommuner kan spare mellom 21-26 milliarder kroner på oppgradering av ventilasjonsanlegg i skoler. Det viser en analyse av en innovativ anskaffelse i regi av Bergen og Oslo kommuner.

 • F5 IT

  Innovativ anskaffelse skapte vekstrakett

  Fra 17 til 60 ansatte på tre år. En innovativ anskaffelse fra Stavanger kommune startet rakettveksten hos IT-bedriften F5 IT i Stavanger. Næringsutvikling er en viktig faktor når Leverandørutviklingsprogrammet fasiliterer en slik prosess.

 • Oslo kommune

  Oslo vil fra pilot til storskala

  - Norge må være verdens største flyplass. Vi har jo så mange piloter! Oslos finansbyråd Robert Steen ler av vitsen, men latteren har en alvorlig undertone. - Vi må komme oss fra pilotprosjekter til storskala løsninger som virkelig utgjør en forskjell, sier han.

 • Avinor

  Avinor evaluerer førerløse brøytebiler

  Fristen for Avinors førkommersielle anbudskonkurranse om førerløse brøytekjøretøy var 11.mars. Avinor er nå i full gang med å evaluere tilbudene. I begynnelsen av mai kommer resultatene.

 • NORAD

  Hard kamp om Syria-app

  79 leverandører fra 31 land vil lage læringsapp for syriske flyktningebarn. Norad har satt europeisk rekord i prosjektforslag.

 • KS FOU

  Krafttak for å spre innovative løsninger

  Norske kommuner er i dag relativt lite opptatt av å spre erfaringer om innovative anskaffelser. Det er imidlertid et uforløst potensial. Et krafttak trengs. Dette fremgår av en fersk rapport, der Nasjonalt program for leverandørutvikling får god attest for sine bidrag til å spre innovative løsninger.

 • Trondheim kommune

  Ski-VM i Trondheim søker innovasjons- og miljøkompetanse

  Arbeidet med å utvikle Granåsen-anlegget i Trondheim til også å kunne arrangere VM på Ski i 2021 eller 2023 er i gang. I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet ble det arrangert dialogkonferanse 30. mars som en start på dialogen med interesserte rådgivere og arkitekter som kan tenke seg å bli med på utvikle Granåsen til en fremtidsrettet, miljøvennlig idrettsarena.

 • Trondheim kommune

  Gevinster med e-lås et innovasjonsløft

  7. april møtes 12 kommuner i Trondheim til en workshop for å utveksle erfaringer og gevinster ved bruk av e-lås i kommunal helse og omsorgstjeneste. Det er anbefalt fra det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet at kommuner satser på dette.

 • Trondheim kommune

  Dialog om nytt dataverktøy

  Seks kommuner, åtte leverandører, ett problem: Hvordan lage et bedre og mer brukertilpasset oppvekstadministrativt IKT-system?

 • Technoport

  Finn problemet, ikke løsningen!

  Britenes guru innen innovative offentlige anskaffelser, Ian Millard, gjestet Trondheim og Technoport 2. og 3. mars. Både som taler og prosessleder ledet han an: Vi har mange uløste offentlige oppgaver, sett innovatørene på saken!

1 | 2 | 3 | 4 | 5
Viser fra 31 til 45 av totalt 321 artikler

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart