Søk

Meny

Du er her:

Statsbudsjettet 2017

10 nye millioner

Programleder Per Harbø
Regjeringen foreslår å fortsette støtten til Nasjonalt program for leverandørutvikling med 10 millioner kroner i 2017.
20.10.2016

Etter fem år og over 40 nasjonale pilotprosjekter fikk Leverandørutviklingsprogrammet sin første statsbudsjettbevilgning på ti millioner kroner for 2016. Midlene har programmet brukt til å styrke det operative pådriver- og formidlingsarbeidet.  

- Når regjeringen på nytt legger inn 10 millioner i statsbudsjettet, er det både en anerkjennelse av det arbeidet som allerede er gjort, og et løft for videre utvikling av programmet, sier programleder Per Harbø.

Regjeringens ambisjon er at innovative anskaffelser skal bli normal praksis i stat og kommune.

- I 2017 vil Regjeringen at programmet spesielt skal styrke næringslivets muligheter for verdiskaping gjennom å øke antall innovative offentlige anskaffelser som fører til utvikling av nye produkter og løsninger, sier Randi Marie Holtungen, rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dette underbygger blant annet programmets planer om å sette i gang nasjonale innovasjonsløft med anskaffelser som «driver». Her har programmet tatt mål av seg til å akselerere utviklingstempoet innenfor områdene helse/omsorg, klima/miljø og digitalisering.

- Effektene av arbeidet skal gi bedre løsninger for samfunnet og brukerne og innovasjon i næringslivet, sier Per Harbø.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart